ŠTĚŇÁTKA/PUPPIES

2019


CZ

Na jaro roku 2019 plánujeme v naší CHS vrh "A".

 Oba rodiče jsou kompletně zdravotně testováni.
 Matka lovecky vedená převážně na lov černé a jiné spárkaté zvěře. 
 Spojení bude se psem ze zahraničí. Předpoklad výborného temperamentu a funkčního exteriéru.
Štěňata půjdou do nových domovů očipována,
 
evropským petpasem a vyšetřením BAER TEST.


  • VÍCE INFORMACÍ RÁD SDĚLÍM OSOBNĚ, 

KONTAKTUJTE MĚ

email: cordisvenatore@seznam.cz 

SLEDUJTE FB PROFIL: CORDIS VENATORE FCI 


EN

In the spring of 2019 we have a plan the litter "A" in our KENNEL.

Both parents are completely medically tested. Mother is a hunting dog, mostly for hunting wildboars and other game. The connection will be with a dog from abroad. Prerequisite for excellent temperament and functional exterior.

Puppies will go to new homes with a chip, European petpass and BAER TEST.


  • Contact me for more information..


email: cordisvenatore@seznam.cz

Watch on facebook profile : CORDIS VENATORE FCI